Sesiam 2022 Belexpo

Teoxane, kao jedan od generalnih sponzora, je učinio da Beograd postane centar regiona u domenu specijalizovanih kongresa. Sesiam je na drugom internacionalnom kongresu estetike i antiage medicine okupio veliki broj kolega iz zemlje i regiona, kao i najeminentnije svetske doktore koji su kao edukatori i predavači podelili najsavremenija saznanja i svetske trendove.

Teoxane je svojim snažnim prisustvom i podrškom doprineo tome da Beograd postane centralno mesto za susrete stručnjaka iz oblasti estetske medicine. Ovaj angažman ne samo da pruža dodatnu vrednost lokalnoj zajednici, već i omogućava lekarima iz regiona pristup vrhunskim edukativnim sadržajima i najnovijim tehnologijama u estetskoj medicini.


Sesiam-ov drugi internacionalni kongres bio je epicentar razmene znanja, okupljajući stručnjake iz različitih delova sveta. Teoxane, kao sponzor, podržao je ovu inicijativu, omogućavajući kolegama iz regiona da se susretnu s najeminentnijim doktorima iz globalne estetske zajednice. Predavanja edukatora i predavača na kongresu bila su prilika za učesnike da se upuste u najsavremenija saznanja i tehnike koje oblikuju budućnost estetske i antiage medicine. Osim edukacije, kongres je takođe omogućio umrežavanje i razmenu iskustava među stručnjacima, čime se jača globalna estetska zajednica. Sesiam i Teoxane su, kroz ovu saradnju, postavili Beograd kao ključnu destinaciju za estetske kongrese u regionu, stvarajući prostor za dalji profesionalni i edukativni razvoj stručnjaka u estetskoj medicini.

Similar Posts